Adresimiz:
Т +7 (495) 989-61-06
E-mail: info@fmlawgroup.ru

Omega Plaza İş Merkezi

Leninskaya Sloboda Caddesi,

No: 19, ofis 21p1

115280, Moskova, Rusya

Главная \ Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Şirketler iş hayatında bir çok sorunlarla karşılaşır, mesela, sözleşmelerin hazırlanması, çeşitli dilekçelerin sunulması, kiralama sözleşmelerinin uygulaması, dava açması gibi ortaya çıkabilmektedir.

Farklı olumsuz olayları vaktinde çözülmesi için profesyonel avukatlardan daima hukuksal yardımı almak gerekir.  Çağdaş dünyamızda neredeyse tüm büyük şirketleri biznes alanında sorunlarla ilgili mutlaka  hukuksal yardımı alırlar. Sorunlarınız olduğu zaman avukatlar yardımıyla tam vaktinde problemleri çözebilirsiniz.

 

 юридические услуги.jpg

 FM Law Group tüzel kişiler için aşağıdaki hukuksal hizmetleri sunmaktadır:

       I. Biznesin hukuksal açıdan desteklenmesi

Biznesteki başarı, yalnız biznesteki süreçleri doğru ve kapsamlı bir şekilde anlamada değil, bu süreçlerin hukusal açıdan refakatinde de.

İstenilen biznesin net ve mantık açısından doğru belirlenen hukuksal bileşeni, mevcut olumsuz durumları çözmek ve onların gelecekte meydana gelmesini önlemek olanağını verecektir.

      II. Arbitraj

Arbitraj derken, bir kaide olarak, güncel hayatta ticari veya mülkiyetle ilgili ihtilafların çözülmesi prosedürü veya organ anlaşılmaktadır. Bugünün girişimciliğini savunmadaki Rus hukuku, Arbitraja, ekonomi nesneleri savunmanın ana yöntemi gözüyle bakmaktadır.

Biz profesyonel seviyede aşağıdaki hizmetleri göstermeye hazırız:

 • Arbitraj Mahkemesindeki işler
 • Hakem Mahkemesindeki faaliyet 

     III. Vergilerle ilgili ihtilaflar

Tüzel kişilerle devlet arasındaki ihtilafların en büyük kısmı, verilerle ilgili ihtilaflara düşmektedir. Arbitraj Mahkemelerinde vergi ihtilaflarının meydana gelmesinin nedenleri arasında, olayların çoğunda, vergi organları tarafından alınan kararların yasalara aykırı ve temelsiz olması, vergi organları mensuplarının meydana gelen sorunları incelemek istememeleri, sık sık vergilerin ilaveten alınması planının yerine getirilmesi olmaktadır. En başta biz bunu, vergi yasalarının ortak hukuku kullanma pratiği ve ekonomik gereklilik açısından pürüssüz olmaması ile izah edebiliriz.

      IV. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili faaliyet

Rusya Federasyonu’nda ekonomik ve politik reformların yerine getirildiği seneler boyunca, yeni ekonomi ve sosyal ilişkiler sistemini ayarlayan, geniş hukuksal temel yaratılmıştır. Bununla yanyana, yasa sayısının ve diğer hukuksal belge sayısının artmasıyla, yeni yasaları gerçekleştirme problemi, daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Toplumda, Mahkeme kararalarının yerine getirilmesinin, hukuksal açıdan ayarlamanın tüm mekanzimasının etkililiğini aksettiren hukuk alanındaki pratiğin en önemli bir kısmı olmasının ve insanın davranışının nedenlerini etkileme hakkı olması anlayışı oluşmuştur. 

      V. İnvestisman projelerinin hukuksal açıdan desteklenmesi

Yatırımcının paraları şu veya bu işletmeye yatırıp yatırmaması kararının alınmasını hızlandırmak için, şirketin ulaşmak istediği amacı belirleyen, girişimiclik faaliyetinin stratejisini ve bununla birlikte amaca ulaşma süresini belirleyen investisman projesini hazırlamak gerekir.

Dünya pratiğinde kabul edilen şekliyle investisman projesi, sınırlı mali, zaman ve diğer kaynaklar şartlarında belirlenen amaçlara ulaşılmasına yönelik, bir biriyle bağlı önlemler kompleksidir.

 İnvestisman projesi, investisman riski gibi bir kavramla sıkı sıkıya bağlıdır, çünkü bu projede açıklanan işletme konusundaki enformasyonun tam olması ve gerçekçiliği, yatırımcı için görünen riski önemli derecede azaltmaktadır. Genel anlamda investisman riski derken, investisman faaliyeti ile ilgili belirgin olmayan şartlar durumunda, öngörülemeyen mali kayıpların (karın, gelirin azalması,sermaye kayıbı v.s.) meydana gelmesi olasılığı anlaşılmaktadır.

      VI. Tüzel kişilerin çıkarlarının devlet ve belediye organlarının değişik seviyelerinde, örgütlerinde savunulması

Devlet ve belediye organları, bu arada emniyet organları ile ihtrilaflar, devlet ve belediye organlarının, yetkili şahsılarının hareketlerinin veya harekletsizliğinin hukuksal açıdan temellendirilmiş temyizi ve değişik devlet ve belediye yapılarının kararlarının ve normlara uygun hukuksal belgelerinin haksız ve geçerli olmayan kararlar olarak tanınmasıdır.

Biz profesyonel seviyede aşağıdaki devlet idarelerinde hakklarinizi savunmaya hazırız: 

 • vergi Müfettişliklerinde;
 • Gümrük organlarında;
 • Ekonomik cinayetlerle mücadele İdarelerinde;
 • Federal Göçmenlik Servisleri İdarelerinde;
 • İçişleri organlarında;
 • Savcılıkta;
 • Diğer devlet organlarında
 • Müşterinin ifade vermesinde takibi, gözden geçirme, delilleri alma ve arama taramalarda takibi;
 • Dentimin istenilen aşamasında müşteriye danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • Tüzel kişi tarafından denetim sırasında sunduğu belgelerin tahlili;
 • Tüzel kişinin hukuksal açıdan savunulması önlemleri sisteminin hazırlanması;
 • Tüzel kişinin çıkarlarının idari Mahkeme davaları sözkonusu olduğunda temsil edilmesi;
 • Ağır ceza davaları dahil olmak üzere, emniyet organları tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesinde hukuksal yardım;

      VII. Anlaşmalarla ilgili hukuk

Anlaşmalar, işletmelerin güncel faaliyetinde önem taşımaktadırlar. Bunun için, Anlaşma imzalanmadan önce, Anlaşmayı net ve doğru bir şekilde formülleştirmek (tanzim etmek) son derece önemlidir. Anlaşmayı imzalayan taraflar, çoğu hallerde, Anlaşmaların standart şekillerini kullanmaktadırlar, bu, Anlaşmanın şartlarının yorumlanmasından (anlaşılmasından) tutun da, Taraflar arasında Mehkemedeki anlaşmazlıklara kadar, değişik anlaşmazlıklara yol açmaktadır.

 

Anlaşma hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri teklif etmekteyiz:

 • İnşaat ihalesi, kira, lizing Anlaşmaları, Ajentelik Anlaşmaları, Karşılıksız Hizmet Gösterme Anlaşmaları, Komisyon, Sigortalama, Rehin, Bağış, Değiş-tokuş, Dış Ekonomik Faaliyet Anlaşmaları dahil, Satış-Satın Alma, Teslimat, Müteahhitlik Anlaşmalar taslaklarının hazırlanması v.s.
 • Anlaşmaların hukuk açısından ekspertizi ve yazılı hukuk sonuç raporunun hazırlanması.
 • Anlaşma ile ilgili yüümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde hukuksal yardım.
 • Müşteri tarafından görüşmelerin yapılması seyrinde hukuksal yardım.
 • Uluslararası özel hak sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
 • Uluslararası Anlaşmaların taslaklarının hazırlanması.

      VIII. İşle ilgili ihtilaflar

Piyasa dolaşımının modern koşullarında, işle ilgili ilişkilerle ilgili sorunlar ve dolayısıyla işle ilgili ihtilaflar sık sık ortaya çıkmaktadır. İşle ilgili ihtilaf, işle ilgili yasaları uygulama sorunları ile veya aralarında yeni çalışma koşullarının uygulanması ile ilgili olarak, iş hukuku nesneleri arasında anlaşmazlıkların hukuk organları tarafından uygulanması gereken sorundur. 

     IX. Sigortalama ilgili ihtilaflar

Sigortalama ile ilgili ihtilaflar, sigorta şirketleri ile müşterileri arasında meydana gelen anlaşmazlıkları düzgün bir şekilde çözmeye, vatandaşların ve tüzel kişilerin çıkarlarını ve onların yasa karşısındaki haklarını savunmaya yardım eden hukuksal önlemlerdir. Bu bağlantıda sigortalama ile ilgili ihtilaflar, bugün sık sık ortaya çıkmaktadır, bu ihtilaflar, hakkıyla, medeni hakları savunmanın en çok rağbet gören branşı kalmaktadır. 

     X. Gayrimenkül alanındaki hizmetler

Gayrimenkülle (ticari ve konut olan gayrimenkül, arsalar) ilgili Anlaşmaların hukuksal açıdan takibi, bu arada gayrimenkülü satın almanın hukuksal şemasının hazırlanması, gereken belge (Anlaşmalar, Ön Anlaşmalar, Niyet Anlaşmaları v.s.) taslaklarının hazırlanması, gayrimenkülle ilgili hakların devlet tescili, tam ve derinden incelenmesi gereken sorundur.

     XI. Kendi kendini ayarlayan örgütlere (SRO) yazılma ile belgelerin hazırlanması ve prosedürlerin takibi ile ilgili yardım, SRO üye olma Şehadetnamelerin alınması

      XII. Faaliyetin diğer yönleri

-  Göçmenlik hakkı

-  Aile hakkı

-  Miras hakkı

-  Konut hakkı

-  Araba kazalarında yardım

 

 

+Pay